Warto obejrzeć - Lessons from the Field: 22 VDI and RDS Mistakes You'll Want to Avoid

Sesja z TechEd North America 2012 na temat wyboru RDS vs VDI, popełnianych błędach przy wdrażaniu i administracji. Jeżeli zastanawiasz się nad wdrożeniem terminali lub wirtualnych desktopów to polecam się z tym zapoznać, a dla osób, które posiadają już takie rozwiązanie, materiał ten może pomóc w odnalezieniu już istniejących błędów - szczególnie polecam slajd na temat Load Balancingu.

http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2012/VIR317