Włączanie GUI w Windows Server 8 Core Beta

Po zainstalowaniu Windows Server 8 Beta w wersji Core przywita nas po zalogowaniu tylko okienko cmd:

Możemy włączyć tekstowe menu do zarządzania sconfig.cmd:

W Windows 8 pojawiła się opcja dodania GUI na żądanie.

Opcję GUI poza interfejsem core są trzy:

Dokładne porównanie wersji GUI znajduję pod adresem http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786.aspx w części Reference table.

Aby zainstalować Minimal Server Interface wystarcz wydać w cmd komendę:

powershell Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -restart

Po restarcie i zalogowaniu się przywita nas oprócz cmd Server Manager

Aby zainstalować pełne GUI należy w narzędziu sconfig.cmd wybrać opcję 12 lub wydać w cmd polecenie:

powershell Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart