Usuwanie nadmiarowych spacji ze stringa powershellem

Usuwanie nadmiarowych spacji ze stringa powershellem przy pomocy wyrażeń regularnych:

Function Remove-RedundantSpaces
{
 Param(
 [System.String]$String
 )
 $regex = New-Object System.Text.RegularExpressions.Regex("`s+")
 $out = $regex.Replace($String,"")
 return $out
}

Użycie:

PS C:\Users\Lukasz> $foo = "Intel(R) Xeon(R) CPU X7350 @ 2.93GHz"
PS C:\Users\Lukasz> $foo
Intel(R) Xeon(R) CPU X7350 @ 2.93GHz
PS C:\Users\Lukasz>  $foo = Remove-RedundantSpaces $foo
PS C:\Users\Lukasz> $foo
Intel(R) Xeon(R) CPU X7350 @ 2.93GHz
PS C:\Users\Lukasz>