sed

Zamiana tekstu pomiędzy znacznikami

Zamiana tekstu pomiędzy znacznikami. Plik to file, a znacznikami są foo i bar.

Lukasz-MBP:temp lukasz$ cat file
line 1
line 2
foo
line 3
line 4
line 5
bar
line 6
line 7
Lukasz-MBP:temp lukasz$ sed -n '/foo/{p;:a;N;/bar/!ba;s/.*\n/REPLACEMENT\n/};p' file
line 1
line 2
foo
REPLACEMENT
bar
line 6
line 7