Powiększenie dysku systemowego dla VM w Azure

Domyślnie maszyny wirtualne w Azure utworzone z szablonów mają dysk systemowy o rozmiarze 127 GB. Czasem, może być to za mało dla nie których. Niestety Azure nie daje aktualnie możliwości powiększenia dysku z GUI. Aby powiększyć dysk systemowy potrzebujemy moduł PowerShell dla Azure. Moduł dostępny jest tutaj https://github.com/Azure/azure-powershell/releases/latest. Kiedy mamy moduł to uruchamiamy PowerShell i wykonujmy następujące polecenia:

# Podłączenie do Azure
Add-AzureAccount
# Wybranie naszej subskrypcji po nazwie. Listę dostępnych subskrypcji możemy wybrać poleceniem Get-AzureSubscription
Select-AzureSubscription <Nazwa subskrypcji>
# Wybieramy maszynę wirtualną, której powiększymy dysk systemowy. Wynik ładujemy do zmiennej, aby nie wywoływać Get-AzureVM kolejny raz.
$vm = Get-AzureVM -ServiceName <nazwa serwisu> -Name <nazwa maszyny>
# Wyłączamy ją
$vm | Stop-AzureVM –Force
# Wybieramy dysk przypisany do maszyny i powiększamy go. Rozmiar maksymalny dysku to 1023 GB
$vm | Get-AzureOSDisk | Update-AzureDisk -ResizedSizeInGB <nowy rozmiar dysku w GB>
# Startujemy maszynę
$vm | Start-AzureVM

Po tym wszystkim logujemy się do maszyny i rozszerzamy partycję. W Windows np. Disk Management (nie, nie zepsuje systemu…)