Migracja Centos 6 z ESXi 5 do Hyper-V 2008 R2

Prosta maszyna z jednym nic i hdd. Nazwa vm to Audyt. Do konwersji dysku będzie potrzebny darmowy program StarWind V2V Image Converter(http://www.starwindsoftware.com/converter).

  1. Przy pomocy vSphere Client pobieramy plik vmdk z ESXi.Otrzymałem w ten sposób dwa pliki: Audyt-flat.vmdkAudyt.vmdk
  2. Dokonujemy konwersji dysku maszyny wirtualnej z vmdk do vhd. Wybieramy plik Audyt.vmdk do konwersji. Wybieramy format MS Virtual PC - w tym programie jest to nazwa określająca VHD. Wskazujemy docelowy plik VHD. Konwersja zakończyła się powodzeniem.
  3. Tworzymy maszynę wirtualną Hyper-V z wykorzystaniem utworzonego wcześniej VHD.
  4. Uruchamiamy maszynę na Hyper-V i logujemy się do Linux
  5. Na uprawnieniach roota usuwamy VMware Open Tools poleceniem: yum remove vmware-open*
  6. Pobieramy i instalujemy Linux Integration Services Version v3.2 for Hyper-V(link). Instrukacja dostępna w PDF na stronie razem z  Linux Integration Services Version v3.2. Instalujemy zgodnie z instrukcją dla Red Hat Enterprise Linux 6.