Kaskadowa replikacja, czyli ulepszenia w Hyper-V Replica

Microsoft Hyper-V LogoKolejnym usprawnieniem Hyper-V Replica w Windows Server 2012 R2 jest możliwość zrobienia kaskadowej replikacji maszyny wirtualnej. Pozwala nam to trzymać dwie dodatkowe kopie maszyny wirtualnej zamiast jednej jak to było w przypadku poprzedniej wersji tej funkcji. Replikacja przebiega wtedy z serwera A do serwera B do serwera C. Poniżej koncepcyjny rysunek przedstawiający taką replikację dla maszyny wirtualnej o nazwie VM1 z serwera A przez B do C.

Koncepcja kaskadowej replikacji w Hyper-V Replica

Konfiguracja kaskadowej replikacji odbywa się na dwa sposoby - GUI lub PowerShell. Konfiguracji dokonujemy na pierwszej replice maszyny wirtualnej.  W Hyper-V Manager klikamy prawym na replikę maszyny wirtualnej i wybieramy z menu Replication -> Extend Replication. Dalsza część konfiguracji odbywa się poprzez standardowy kreator replikacji i niczym się nie różni od konfiguracji pierwszej repliki.

Włączanie dodatkowej repliki

Do konfiguracji z powershell służy polecenie Enable-VMReplication.

[code language=“powershell”]Enable-VMReplication -VMName NAZWA_MASZYNY -ReplicaServerName NAZWA_SERWERA_DLA_TRZECIEJ_REPLIKI -ReplicaServerPort 80 -AuthenticationType Kerberos -CompressionEnabled $true -RecoveryHistory 0[/code]

Dodatkowo w opcjach podglądu stanu replikacji pojawiła się nowa zakładka ze stanem dodatkowej repliki.

Stan dodatkowej repliki

Moim zdaniem dużym brakiem w tej nowości jest brak możliwości konfiguracji oraz sprawdzenia stanu wszystkich replik uczestniczących w łańcuchu replikacji z poziomu innego serwera niż „środkowego” w tej konfiguracji. Pierwszy i ostatni serwer nie są w ogóle świadome, że została skonfigurowana kaskadowa replikacja.