Jak to zrobić przez rejestr

Jak to zrobić przez rejestr, czyli kilka wpisów do rejestru,  które w trakcie konfiguracji nowego serwerka do domu musiałem ustawić, a nie zawsze pamiętam gdzie one są.

Auto logowanie do systemu na koncie z hasłem.

Dla grupy roboczej:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"AutoAdminLogon"="1"

Dla domeny:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"DefaultDomain"="Domena"
"AutoAdminLogon"="1"

Wyłączenie Shutdown Event Tracker

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn"=dword:00000000

Włączenie routingu IP

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001

Zmiana portu nasłuchiwania RDP

Ustawienie portu na TCP 6666

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStationsRDP-Tcp]
"PortNumber"=dword:00001a0a