Cloud OS MVP Roadshow

Microsoft Most Valuable Professional LogoMVP zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z optymalizacją i rozwojem technologii IT zapraszają wszystkich chętnych na ogólnopolski darmowy cykl seminariów MVP Roadshow omawiających zagadnienia związane z koncepcją Microsoft Cloud OS. Konferencje odbędą się w marcu i kwietniu w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach.

Podczas tego całodniowego spotkania, będziemy zapoznawać się z nowymi funkcjonalnościami  Windows Server 2012 R2 oraz integracją z usługami Cloud Computing. W oparciu o szereg  technicznych prezentacji, uczestnicy będą mogli zapoznać się praktycznym podejściem do realizacji wizji Cloud OS. Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z budową, zarządzaniem i integracją lokalnych środowisk IT z Microsoft Windows Azure oraz innym rozwiązaniami z rodziny System Center 2012 R2 i Service Provider Foundation. Ponadto, zajmiemy się nową koncepcją zarządzania systemami pamięci masowej, zarządzania kopiami danych czy usług Disaster Recovery dla krytycznych  systemów  biznesowych.

Kluczowe obszary, które zostanę omówione na spotkaniu:

Wśród prezentujących MVP znajdują się również ja. Na wszystkich czterech wydarzeniach będę prowadził prelekcję “Wprowadzenie do Cloud OS”. Opis mojej sesji to:

Wykorzystanie modelu chmury publicznej, prywatnej czy hybrydowej w przedsiębiorstwie wymaga zmiany sposobu spójnego dostarczania infrastruktury pod tego typu rozwiania. Microsoft w odpowiedzi na ewolucję potrzeb stworzył ideę Cloud OS. W trakcie prelekcji zostanie zaprezentowana koncepcja Cloud OS oraz możliwości jej składowych komponentów: Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure oraz Windows Azure Pack umożliwiających budowę nowoczesnych rozwiązań chmurowych.

Więcej informacji i zapisy na stronie mvproadshow.pl.

Zapraszam!