Blokowanie stacji po autologowaniu

Przy ustawieniu auto logowania do systemu często też warto ustawić automatyczne blokowanie stacji/serwera. Uzyskać to możemy poprzez utworzeniu skrótu w folderze autostart na profilu konta, które ma ustawione automatyczne logowanie i podanie mu poniższej linijki,  jako celu: C:\Windows\System32\rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation